Termeni si conditii

Tent4event – este marca inregistrata a S.C. Magic Sky Event S.A., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Brasov, Strada Republicii, nr.49, avand numar de ordine in Registrul Comertului J08/374/2009, cod unic de inregistrare fiscala RO25210946.
Date de contact – email office@tent4event.ro , telefon 0723359513
Prestator – SC Magic Sky Event SRL / SC Magic Balloons SRL
Beneficiar/client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica care obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de
catre Prestator (electronic, telefonic, etc).

Prin utilizarea formularului de contact, Beneficiar/client este de acord cu forma de comunicare (telefon sau e-mail) pe care Prestatorul o folosește pentru a-și executa operațiunile.

O comanda se considera a fi stabilita doar in urma semnarii unui contract intre Prestator si Beneficiar/client, in conditiile mentionate. Prestatorul va asigura transportul(conform costului stabilit in contract) elementelor de logistica inchiriate de catre Beneficiar/client, la/de la locul evenimentului.

Beneficiarul/clientul se obliga sa transmita prestatorului in timp util comenzile pentru prestatiile cerute. Beneficiarul/clientul se obliga puna la dispozitia prestatorului spatiul necesar desfasurarii
evenimentelor convenite.
Beneficiarul/clientul va asigura paza elementelor de logistica inchiriate prin mijloace proprii la locul evenimentului.
Beneficiarul/clientul va purta întreaga responsabilitate pentru comportamentul invitaţilor săi. Pe recuzita primita in chirie de la PRESTATOR nu este voie a se lipi nimic sau a se deteriora, in caz contrar PRESTATORUL este indreptatit la taxarea serviciilor de curatire si reparare a recuzitei in cauza.
Distrugerea obiectelor comandate sau lipsa acestora dupa eveniment, va fi taxata cu dublul valorii de achizitie.

Prestatorul va emite catre Beneficiar/client o factura pentru elementele si Serviciile inchiriate, obligatia Beneficiarului/clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii
conform cu legislatia in vigoare.
Plata si Livrarea elementelor sau serviciilor inchiriate se vor face conform contractului semnat de catre parti.
Beneficiarul/ clientul se oblige achite contravaloarea serviciilor prestate conform termenilor din contract.

Logistica inchiriata de catre Prestator nu este noua, aceasta se afla in conditii bune de utlizare.

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre PRESTATOR SI BENEFICIAR / CLIENT se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Brasov.

Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Tent4Event, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect.
Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Tent4Event, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Tent4event asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Tent4event.